Misyonumuz

Pîrî Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi;  yüksek standartlarda eğitim ve öğretim vermeyi misyon edinmiştir. 21’inci yüzyılın rekabet ortamının gerekli kılacağı meslek ve iletişim becerilerine sahip, dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte, iyi eğitilmiş, öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünebilen, yaratıcı, ekip çalışması yapabilen girişimci, kendini sürekli olarak geliştirmeyi öğrenmiş, araştırma yetenekleri gelişmiş, çağdaş, köklü ve kültürlü, insanı seven ve sayan nitelikli insanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Disiplinli, araştırmacı, geniş ufuklu, hızlı ve isabetli kararlar alabilen, liderlik ve yöneticilik vasıflarına haiz, geleceğe güvenle bakan bireyler yetiştirmek üzere; Kalite Standartları hizmet süreçlerinde sürekli öğrenmeye dayalı yenilikçi ve uygulamaya yönelik sistemler oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilinciyle ülkemize ve insanlığa yararlı olmak, bilgiye önem vermek, süreç yaklaşımı mantığına uygun olarak, süreçlerimizi belirleyip, planlamak, uygulamak, kontrol etmek ve sürekliliğini sağlamak için önlemler almak ve insan kaynağına sürekli yatırım yaparak Türk ve dünya denizcilik sektörünün sorunlarının çözümüne yönelik katkı sağlamak ve sektörün memnuniyetini, başarılarını artıracak elemanlar yetiştirmektir.

İlkelerimiz

Pîrî Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, çalışmalarımızın ve amaçlarımızın temeli insandır. Dünya kalitesi ve standartlarında denizcilik odaklı eğitim ve öğrenim vererek denizcilik ile ilgili konularda kurslar açmak, denizciliğe gönül vermiş ya da denizcilik mesleğinde kendini geliştirmek isteyenlere, gerekli mesleki eğitimi vererek onları kalifiye hale getirmek, Kariyer odaklı bilgi ve metaryelin etkin ve verimli kullanımını sağlayarak denizcilerimizin eğitim ve bilgi seviyesini artırmak Ayrıca, Türkiye ve dünya denizciliğinin gelişimine yönelik akademik çalışmalar yaparak bu çalışmalardan elde edilen sonuçların denizcilik sektörüne katkı sağlamasında katkıda bulunmaktır.