►Kılavuz Kaptan olarak çalıştığını gösterir Belge

►TC Kimlik/Nüfus Cüzdan Fotokopisi

►2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Biyometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.)
 
►Kurs ücretinin yatırıldığına dair dekont (Ödeme, dekontları ibraz etmek suretiyle kredi kartı, internet bankacılığı veya ATM ile yapılabilir.)
►Şahsın, Sicil Limanından alınacak kursa sevk yazısı (KKYEBÇUHY, Ek-2′deki form)
►En az bir yıl Uzakyol Kaptanı olarak çalıştığını gösterir Gemiadamı Cüzdan Fotokopisi
►TC Kimlik/Nüfus Cüzdan Fotokopisi
►50 yaşından gün almamış olmak
►Diploma Fotokopisi (Üniversiteleri Denizcilikle ilgili bölümlerinden veya Deniz Harp Ok.dan mezun olmak)
►1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Biyometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.)
►Kurs peşinatının yatırıldığına dair dekont

  (Ödeme, dekontları ibraz etmek suretiyle kredi kartı, internet bankacılığı veya ATM ile yapılabilir.) 

►TC Kimlik/Nüfus Cüzdan Fotokopisi
►Gemiadamı Cüzdan Fotokopisi (Resimli kimlik sayfası ve yeterlik yazan sayfa)
►Diploma Fotokopisi (en az İlkokul/İlköğretim)
►Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı kabul edilir.)
►İkametgâh Belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.)
►Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi Fotokopisi
   (Hudut ve Sahiller Sağlık Md.lüğü tarafından düzenlenmiş Ek-13 belgesi)
►1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Biyometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.)
►Kurs peşinatının yatırıldığına dair dekont

  (Ödeme, dekontları ibraz etmek suretiyle kredi kartı, internet bankacılığı veya ATM ile yapılabilir.) 

 ►TC Kimlik/Nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi

►1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Biyometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.)

►Diploma Fotokopisi (en az Lise mezunu)
 
►Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı kabul edilir.)
 
►İkametgâh Belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.)
 
►Kurs ücretini ödediğini gösterir dekont (Ödeme, dekontları ibraz etmek suretiyle kredi kartı, internet bankacılığı veya ATM ile yapılabilir.)
►TC Kimlik/Nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi
►1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Biyometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.)
►Gemiadamı Cüzdan Fotokopisi (Resimli kimlik sayfası ve yeterlik yazan sayfa)
►Kurs ücretini ödediğini gösterir dekont

   (Ödeme, dekontları ibraz etmek suretiyle kredi kartı, internet bankacılığı veya ATM ile yapılabilir.) 

 ►TC Kimlik/Nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi

►1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Biyometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.)
 
►GMDSS ROC eğitimi için En az İlkokul, GMDSS GOC eğitimi için en az Orta (veya İlköğretim) Okul mezunu olduğunu gösterir diploma fotokopisi.
 
►Kurs ücretini ödediğini gösterir dekont (Ödeme, dekontları ibraz etmek suretiyle kredi kartı, internet bankacılığı veya ATM ile yapılabilir.)

►Liman Başkanlığından temin edilecek Deniz Hizmet Döküm Çizelgesi (36 Ay içerisinde 30 Ay’lık Deniz Hizmeti)

►TC Kimlik/Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 
►Gemiadamı Cüzdan Fotokopisi (Resimli kimlik sayfası ve yeterlik yazan sayfa)
 
►Diploma Fotokopisi
►Adli Sicil  Kaydı (e-devlet çıktısı kabul edilir.)
 
►İkametgâh Belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.)
 
►Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi Fotokopisi (Hudut ve Sahiller Sağlık Md.lüğü tarafından düzenlenmiş Ek-13 belgesi)
 
►1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Biyometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.)
 
►Kurs peşinatının yatırıldığına dair dekont (Ödeme, dekontları ibraz etmek suretiyle kredi kartı, internet bankacılığı veya ATM ile yapılabilir.)

►Liman Başkanlığından temin edilecek Deniz Hizmet Döküm Çizelgesi
   (36 Ay içerisinde 30 Ay’lık Deniz Hizmeti)

►TC Kimlik/Nüfus Cüzdan Fotokopisi

►Gemiadamı Cüzdan Fotokopisi (Resimli kimlik sayfası ve yeterlik yazan sayfa)

►Diploma Fotokopisi

►Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı kabul edilir.)

►İkametgâh Belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.)

►Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi Fotokopisi (Hudut ve Sahiller Sağlık Md.lüğü tarafından düzenlenmiş Ek-13 belgesi)

►1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Biyometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.)

►Kurs peşinatının yatırıldığına dair dekont
(Ödeme, dekontları ibraz etmek suretiyle kredi kartı, internet bankacılığı veya ATM ile yapılabilir.)

►Belirtilen branşlarda Lisans mezuniyetine ait Diploma Fotokopisi 
   (Geçici mezuniyet belgesi veya e-devletten alınacak barkodlu mezuniyet Belgesi de kabul edilmektedir)
►TC Kimlik/Nüfus Cüzdan Fotokopisi
►Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı kabul edilir.)
►İkametgâh Belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.)
►Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi Fotokopisi  
   (Hudut ve Sahiller Sağlık Md.lüğü tarafından düzenlenmiş Ek-13 belgesi)
►4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Biyometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.)
►Peşinat ücretinin yatırıldığına dair dekont  

    (Ödeme, dekontları ibraz etmek suretiyle kredi kartı, internet bankacılığı veya ATM ile yapılabilir.)