Denizcilik sektöründeki ihtiyaç duyulabilecek tüm eğitimleri sağlamak, sektörün sorunları, gelişen teknoloji ve uyum gereksinimlerini karşılamak ve nitelikli gemiadamı yetiştirmek, ayrıca denizcilik sektörü haricinde çeşitli alanlarda eğitim ortam ve olanaklarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak üzere, Pîrî Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (PÜSEM), 2010 yılında kurulmuştur.

PÜSEM, denizcilik sektöründeki eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında yurtiçi taleplerin yanı sıra yurtdışından gelecek istekleri de karşılama potansiyeline sahiptir.

Pîrî Reis Üniversitesinin evrensel vizyonu kapsamında denizciliğin uluslararası boyutuna tam bir uyum içinde, eğitimin en güncel boyutuyla özümsenmesi ve ihtiyaç sahiplerine nakledilmesi, ana hedefimizdir.